Procedura uproszczona – nowe możliwości – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedura uproszczona – nowe możliwości

Procedura uproszczona funkcjonuje już prawie dwa lata - została wprowadzona w życie 1 stycznia 1998r jako jeden z przepisów Kodeksu celnego opartego na Kodeksie Unii Europejskiej. Przepisy szczegółowo określające zasady i tryb stosowania procedury uproszczonej zostały zawarte w Zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997r w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1997r w sprawie gospodarczych procedur celnych i procedur uproszczonych [...]
11/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość