Procedura uproszczona – kilka wyjaśnień – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedura uproszczona – kilka wyjaśnień

Procedura uproszczona, czyli upraszczanie zgłoszenia celnego ma już swoje stałe miejsce w tematyce dotyczącej ułatwień w obrocie towarowym z zagranicą. Warunkiem jej stosowania jest spełnienie przesłanek zawartych w kodeksie celnym, określających wiarygodną dla administracji celnej firmę, co następnie skutkuje uzyskaniem pozwolenia dyrektora urzędu celnego. Ponad tysiąc firm na terenie Polski uzyskało już takie pozwolenia i realizuje uproszczenia bezpośrednio, zgłaszając towary we własnym imieniu i na własny użytek. Ponadto, od roku, procedura uproszczona może być realizowana poprzez agencje celne w przedstawicielstwie pośrednim. W ten sposób, znacznie więcej firm może korzystać z uproszczeń. Firmy, które upoważnią agencję celną nie muszą spełniać przesłanek określonych w kodeksie celnym, potwierdzających ... [...]
4/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość