Procedura uproszczona – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedura uproszczona

Procedura uproszczona funkcjonuje już 3 lata. Regulacja ta okazała się istotna przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Przypomnijmy, że pozwolenie może uzyskać podmiot spełniający wymogi określone w art. 79 § 1 Kodeksu celnego tj. osoba krajowa, systematycznie wywożąca lub przywożąca towary, mająca pozytywną opinię banku o sytuacji finansowej. Ponadto istotne jest aby nie zalegała z cłem, podatkami a także składkami na ubezpieczenie społeczne. Bardzo ważny jest również warunek, iż nie zostało osobie cofnięte pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej ze względu na naruszenie przepisów prawa, przez ostatnie 5 lat. Po trzyletnim okresie praktycznego stosowania procedury uproszczonej można stwierdzić, że cieszy się ona niezwykle dużym zainteresowaniem, do chwili obecnej wydano już ponad 1500 pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej. Mamy nadzieję iż przedstawione poniżej wyjaśnienie problemów związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej, umożliwi Państwu dalsze prawidłowe postępowanie przy realizacji tej procedury. 8 stron- 28172 znaki[...]
1/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość