Procedura uproszczona – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedura uproszczona

Procedura uproszczona funkcjonuje już dwa lata – została wprowadzona w życie 1 stycznia 1998r. jako jeden z przepisów Kodeksu celnego opartego na Kodeksie Unii Europejskiej. Do czasu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie procedur uproszczonych /Dz. U. Nr 104 poz. 1194 z 1999r. / oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych /Dz. U. Nr 104 poz. 1193 z 1999r. z późn. zm. / przepisy szczegółowo określające zasady i tryb stosowania procedury uproszczonej były regulowane poprzez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie gospodarczych procedur celnych i procedur uproszczonych /Dz. U. Nr 147 poz. 989 z 1997r. z późn. zm./ oraz Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych /Dz. U. Nr 72 poz. 690 z 1997r./. [...]
3/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość