Znajdź artykuł

Procedura tranzytu wspólnotowego/wspólnego w transporcie lotniczym

Tematy omówione w artykule: W jakich sytuacjach będzie wymagana procedura tranzytu w transporcie lotniczym?W jaki sposób procedura tranzytu wspólnotowego/wspólnego w transporcie lotniczym może być realizowana?Na czym dokładnie polegają uproszczenia w tranzycie wspólnotowym/wspólnym w transporcie lotniczym? Kto może otrzymać pozwolenie na stosowanie tego typu uproszczeń? Jakie należy spełnić wymagania i jak przebiega procedura konsultacji?W jaki sposób administracja celna dokonuje kontroli tego typu przewozów? Na czym w praktyce polega współpraca służb celnych portów objętych pozwoleniem? Jaka jest rola przewoźnika lotniczego w realizacji tego typu uproszczeń?Czy możliwe jest wykorzystywanie manifestów lotniczych także w transporcie drogowym?Czy firmy kurierskie również mogą stosować omawiane uproszczenia?Jakie nowe uregulowania dotyczące transportu lotniczego zostaną wprowadzone w przyszłości?[...]
12/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość