„Procedura tranzytu” wewnątrz portów morskich – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

„Procedura tranzytu” wewnątrz portów morskich

Transport morski jako element składowy polityki handlu zagranicznego ma duże znaczenie od wielu lat i pozostaje nadal jednym z najtańszych środków transportu. O jego znaczeniu świadczy ilość przeładunków dokonywanych w polskich portach. Do wzrostu znaczenia i ugruntowania pozycji polskiego transportu morskiego na rynku międzynarodowym przyczyniało się dogodne rozmieszczenie portów na Morzu Bałtyckim, co zwiększało możliwość, a tym samym prawdopodobieństwo odgrywania przez nasze porty roli ośrodków tranzytowych. [...]
7/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość