Procedura tranzytu – podsumowanie roku 2005 i zmiany, jakie nastąpią w roku 2006 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedura tranzytu – podsumowanie roku 2005 i zmiany, jakie nastąpią w roku 2006

Rok 2006 przyniesie nowy wymiar procedury tranzytu. Rumunia z dniem 1 stycznia 2006 r. stanie się Umawiającą się Stroną Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej i należy się spodziewać spadku ilości wykorzystywanych karnetów TIR w przewozach do/z Rumunii na korzyść systemu wspólnego tranzytu. Rumunia jest już w pełni gotowa, stosuje również system NCTS, jeszcze w wymiarze krajowym ale deklaruje, iż 1 stycznia system ten będzie w pełni kompatybilny z systemami innych Umawiających się Stron tej Konwencji. W roku 2006 planowane jest także rozszerzenie pilota NCTS/TIR tak w krajach europejskich, jak i  w ramach polskiej administracji celnej, która wdroży go w kolejnych urzędach wyjścia. Dla systemu TIR istotną zmianą w Polsce będzie wprowadzenie instytucji upoważnionego nadawcy w procedurze TIR. W wymiarze międzynarodowym dużą zmianą będzie wprowadzenie we wszystkich krajach stosujących Konwencję z dnia 9 maja 1980r. o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) dokumentu CIM według nowego wzoru. [...]
1/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość