Procedura przetwarzania pod kontrolą celną oraz charakter prawny rozstrzygnięć Komitetu Kodeksu Celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Procedura przetwarzania pod kontrolą celną oraz charakter prawny rozstrzygnięć Komitetu Kodeksu Celnego

3 strony – 13 739 znaki Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło wykładni art. 133 lit. e) WKC oraz art. 502 ust. 3 i art. 504 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego do WKC (dalej jako „RW-WKC”). Stronami w sporze była niderlandzka spółka Friesland Coberco Dairy Foods BV (dalej jako „Dairy Foods”) jako skarżąca oraz inspecteur van de Belastingdienst/Douane Noord/Kantoor Groningen (inspektor służby podatkowej północnego oddziału celnego w Groningen, dalej jako „inspektor”). Przedmiotem sporu było wydanie pozwolenia na przetwarzanie pod kontrolą celną. Dairy Foods wytwarza napoje na bazie soków owocowych przy użyciu surowców w postaci koncentratów soków owocowych, cukrów, aromatów, minerałów i witamin nabywanych od spółek mających w przypadku niektórych z tych surowców siedzibę w państwach członkowskich, a w przypadku innych w krajach trzecich. Wytwarzanie polega na mieszaniu soków owocowych z wodą i cukrem, [...]
12/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość