Znajdź artykuł

Procedura określenia podatku akcyzowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu samochodu osobowego – cz. II

Procedure for determining excise tax for Intra-Community acquisition of a passenger car – part II

Rozważając z kolei kwestię momentu powstania obowiązku podatkowego trzeba uwzględnić, że dla prawidłowego określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym ważne jest ustalenie momentu jego powstania.Zgodnie z art. 101 cyt. ustawy o podatku akcyzowym moment powstania obowiązku podatkowego uzależniony jest od rodzaju czynności podlegającej opodatkowaniu. Obowiązek ten powstaje wyłącznie w stosunku do samochodówosobowych, niezarejestrowanych wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.[...]
1/2016 str. 9

Kup aby przeczytać całość