Proceder prania brudnych pieniędzy, międzynarodowe inicjatywy w zakresie jego zwalczania oraz polskie regulacje prawne część druga – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Proceder prania brudnych pieniędzy, międzynarodowe inicjatywy w zakresie jego zwalczania oraz polskie regulacje prawne część druga

Etymologia zwrotu “money laundering”, czyli pranie brudnych pieniędzy związana jest z okresem prohibicji w USA. Zorganizowana przestępczość zajmowała się wówczas przede wszystkim produkcją i przemytem alkoholu. W celu uwiarygodnienia legalnego pochodzenia pieniędzy uzyskiwanych z tego procederu dodawano je do dziennych utargów pralni lub sklepów, pozostających w strefach wpływu świata przestępczego. [...]
10/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość