Znajdź artykuł

Problemy z właściwością

3 strony – 13 333 znaki W dniu 3 października 2007 r., w Dzienniku Ustaw Nr 182 pod poz. 1302, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych. Ogłoszone rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. [...]
11/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość