Znajdź artykuł

Problemy z procedurami celnymi

1. Firma posiada nadaną przez urząd celny procedurę uproszczoną – wpisu do rejestru – w procedurze wywozu. Po dokonanym wpisie do rejestru i zwolnieniu towarów do wysyłki, podczas transportu z miejsca zwolnienia do granicznego urzędu celnego wywozu nastąpiła kolizja środka transportu i uszkodzeniu uległ środek przewozowy, zamknięcia celne oraz towar. Co należy zrobić w takim przypadku z wpisem do rejestru, w jaki sposób, w jakim trybie doprowadzić do jego anulacji? Towar nie wystąpił za granicę. [...]
1/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość