Problemy, które powstają przy uzyskiwaniu pozwolenia na import towarów w ramach niektórych kontyngentów taryfowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Problemy, które powstają przy uzyskiwaniu pozwolenia na import towarów w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

Podstawy prawne ustanawiania kontyngentów taryfowych Definicję kontyngentu taryfowego ustala Kodeks celny w artykule 3 par.1 pkt. 6. Kontyngentem taryfowym jest, wymagająca pozwolenia, określona ilość lub wartość towarów, dla których Rada Ministrów ustaliła obniżone stawki celne. Kodeks celny w artykule 14 par. 3 pkt. 2 upoważnił Radę Ministrów do ustanawiania, w drodze rozporządzenia, kontyngentów taryfowych ze względu na właściwości towarów, na ich przeznaczenie lub w związku z zawartymi przez Rzeczpospolitą Polską preferencyjnymi, międzynarodowymi umocowaniami z niektórymi krajami lub grupami krajów. Jednocześnie stosownie do artykułu 14 paragraf 4 Kodeksu celnego Rada Ministrów, ustanawiając kontyngent taryfowy, powinna także określić sposób jego rozdysponowania. [...]
5/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość