Problematyka postępowania antydumpingowego w Polsce – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Problematyka postępowania antydumpingowego w Polsce

Dumping (praktyki dumpingowe) występuje w sytuacji, gdy zagraniczny eksporter stosuje w wywozie określonego towaru ceny niższe, niż pobierane za ten sam towar na swoim rynku wewnętrznym. Należy zatem dumping do grupy tzw. nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez podmioty zagraniczne w handlu międzynarodowym. Stosowanie dumpingu (wbrew wielu potocznie utartym twierdzeniom) nie jest niezgodne z zasadami handlu zagranicznego. Nie jest ono także zabronione. Jednakże na forum międzynarodowym ustalono zasady prowadzenia postępowań antydumpigowych mających na celu wyeliminowanie skutków stosowania praktyk dumpingowych, jeżeli powodowałyby one szkodę przemysłowi kraju importującego.[...]
6/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość