Problematyka Krajowej Administracji Skarbowej w petycjach – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Problematyka Krajowej Administracji Skarbowej w petycjach

Issues of the National Tax Administration in petitions

Celem publikacji jest omówienie problematyki Krajowej Administracji Skarbowej z uwzględnieniem instytucji petycji. W treści opracowania zostaną zaprezentowane istotne zagadnienia odnoszące się do funkcjonowania tej powołanej do życia w dniu 1 marca 2017 r. organizacji[i] oraz praw i obowiązków jej pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej, które zostały poruszone w petycjach skierowanych do Sejmu, Senatu oraz Ministerstwa Finansów w latach 2016 – 2017. Zaproponowany przedział czasowy wiąże się w uwzględnieniem w tekście także wystąpień skierowanych do tych organów i instytucji na etapie poprzedzającym wdrożenie Krajowej Administracji Skarbowej. [i] Art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 ze zm.). [...]
7/2017 str. 239

Kup aby przeczytać całość