Problematyka dotycząca Służby Celnej w pracach Sejmu RP VI kadencji część I – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Problematyka dotycząca Służby Celnej w pracach Sejmu RP VI kadencji część I

Celem niniejszego opracowania jest podsumowanie działalności Sejmu Rzeczypospoiltej Polskiej w latach 2007-2011 w zakresie dotyczącym funkcjonowania Służby Celnej. Zgodnie z art. 98 ust.1 Konstytucji RP1 kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. Zatem analizowany przedział czasowy obejmuje okres od dnia 05.11.2007r. (pierwsze posiedzenie Sejmu) do dnia 07.11.2011r. (dzień poprzedzający pierwsze posiedzenie Sejmu VII kadencji). [...]
12/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość