Problematyka certyfikatu rezydencji podatkowej jako dokumentu potwierdzającego rezydencję podatkową osób fizycznych i prawnych – cz. I – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Problematyka certyfikatu rezydencji podatkowej jako dokumentu potwierdzającego rezydencję podatkową osób fizycznych i prawnych – cz. I

The issue of tax residency certificate as a document confirming tax residency of natural and legal persons – part I

Pojęcie "certyfikatu rezydencji podatkowej" pod względem funkcjonalnym jest ściśle związane z regulacjami międzynarodowego prawa podatkowego, a w szczególności umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Co do zasady bowiem certyfikat rezydencji podatkowej jest dokumentem potwierdzającym objęcie danego podmiotu nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w danym państwie. Fakt posiadania przez dany podmiot certyfikatu rezydencji podatkowej pozwala na bezspornie zasadne zastosowanie do opodatkowania tego podmiotu postanowień danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, co w konsekwencji prowadzi do uniknięcia podwójnego opodatkowania. Posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej jest również istotne na gruncie regulacji krajowego prawa podatkowego.[...]
11/2015 str. 407

Kup aby przeczytać całość