Priorytety działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz unii celnej (część pierwsza) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Priorytety działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz unii celnej (część pierwsza)

Jednym z fundamentów, na których opiera się funkcjonowanie Wspólnot Europejskich jest unia celna. Doceniając rolę administracji celnych państw członkowskich w zapewnianiu właściwego funkcjonowania Jednolitego Rynku, Komisja Europejska dąży do wypracowania wspólnej strategii, która wskaże istotne pola działania w okresie bieżących i przyszłych zmian dotyczących: [...]
3/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość