Znajdź artykuł

Priorytety działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz unii celnej (część druga)

3. ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI Zwalczanie oszustw w zakresie zasobów własnych – Sprawozdanie Komisji wskazuje, że oszustwa i nieprawidłowości wykryte przez państwa członkowskie w obszarze tradycyjnych środków własnych w 1999 r. sięgały 266 mln EUR. Po dodaniu do szacunków oszustw i nieprawidłowości w nowych przypadkach będących przedmiotem dochodzenia przez OLAF w 1999 r., kwota dochodzi do 337 mln EUR, czyli 2,4% budżetu UE. Należy zauważyć, że kwota rzeczywista byłaby znacznie wyższa, ponieważ wyżej wymienione kwoty odnoszą się tylko do spraw ujawnionych. ... 4 strony - 12541 znaków [...]
4/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość