Preferencyjny import towarów w ramach stref wolnego handlu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Preferencyjny import towarów w ramach stref wolnego handlu

Taryfa celna wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 roku w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. z 1995 r. Nr 151, poz. 737 ze zmianą z Dz. U. z 1996 r. Nr 68, poz. 331) zawiera szereg obniżonych stawek celnych, które są wynikiem realizacji przez Polskę postanowień zawartych w umowach o wolnym handlu. Stawki określone w kolumnach UE, EFTA Czechy i Słowacja, Węgry, Słowenia są w wielu przypadkach znacznie korzystniejsze od stosowanych zwykle stawek konwencyjnych (podstawowych) lub autonomicznych. Warunkiem skorzystania z obniżonych stawek jest spełnienie wymogów określonych w międzynarodowych umowach. Poniżej omówione zostaną zasadnicze postanowienia dotyczące zakresu preferencji oraz wymagania, jakie muszą spełnić importerzy sprowadzający towary do Polski, aby mogły być zastosowane preferencje celne wynikające z realizacji umów o strefach wolnego handlu. [...]
9/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość