Preferencyjny eksport towarów z Polski w ramach stref wolnego handlu cz. II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Preferencyjny eksport towarów z Polski w ramach stref wolnego handlu cz. II

We wszystkich umowach o strefach wolnego handlu przyjęte zostały niemal identyczne zasady określania pochodzenia towarów. Zgodnie z tymi zasadami towary mogą nabrać statusu pochodzenia w wyniku całkowitego uzyskania w kraju pochodzenia lub w wyniku wystarczającego przetworzenia. Każdy z Protokołów podaje dziesięć przepadków, w których towar może być uznany za całkowicie uzyskany. [...]
5/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość