Preferencyjne reguły pochodzenia towarów – propozycja zmiany protokołu 4 do układu europejskiego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Preferencyjne reguły pochodzenia towarów – propozycja zmiany protokołu 4 do układu europejskiego

Dobiegły końca, prowadzone na szczeblu technicznym, prace nad przygotowanym przez Komisję UE projektem nowej wersji Protokołu 4 do Układu Europejskiego. Komisja Unii Europejskiej, realizując postanowienia Szczytu UE w Essen z grudnia 1994 roku, przygotowała projekt harmonizacji reguł pochodzenia towarów w handlu objętym postanowieniami tzw. Układów Europejskich. W ramach tych prac opracowane zostały nowe protokoły nt. reguł pochodzenia w umowach o wolnym handlu między UE i Krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajami EFTA. Nowe zapisy mają służyć poprawie efektywności tzw. Układów Europejskich. W pracach nad nową wersją Protokołu 4 brali udział eksperci ze wszystkich zainteresowanych krajów. [...]
3/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość