Preferencyjne pochodzenie towarów określane na podstawie umów o wolnym handlu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Preferencyjne pochodzenie towarów określane na podstawie umów o wolnym handlu

Aktualizacja przepisów Od 1 lipca 1997 r. Polska stosuje postanowienia zmienionych protokołów dot. definicji “produktu pochodzącego” i metod współpracy administracyjnej w poszczególnych umowach o tworzeniu stref wolnego handlu. (Protokół nr 4 Układu Europejskiego, Protokół B Umowy EFTA, Protokół 7 Umowy CEFTA, Protokół 3 Umów z Litwą, Łotwą, Estonią, Izraelem i Turcją oraz Protokół 4 Umowy z Wyspami Owczymi). Zapisy tych protokołów umożliwiają sumowanie pochodzenia towarów czyli tzw. kumulację w ramach krajów tworzących strefę. Ponad dwuletnia praktyka stosowania tych znowelizowanych protokołów uwidacznia potrzeby coraz to nowych zmian. Wszelkie zmiany tworzone są na gruncie Protokołu 4 UE, jako bazy koncepcyjnej dla wszystkich innych protokołów, skąd w identycznej postaci przenoszone są do pozostałych. [...]
3/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość