Znajdź artykuł

Preferencyjne kurczaki

J.K. jako importer zgłosił do odprawy celnej mrożone ćwiartki kurczaka, deklarując kod PCN0207 14 20 0. Po przyjęciu zgłoszenia celnego przez organ celny, J.K. złożył wniosek o dokonanie zwrotu należności celnych przedkładając decyzję Ministra Gospodarki o stosownym numerze z dnia 10 lutego 1998 roku. Wyjaśnił również, że podstawą prawną do uwzględnienia wniosku o zwrot należności celnych jest przepis art. 14 § 5 Kodeksu celnego, albowiem uzyskana decyzja Ministra Gospodarki dotyczy kontraktu z dnia 22 grudnia 1997 roku. Dyrektor Urzędu Celnego uznał zgłoszenie za nieprawidłowe. W podstawie prawnej rozstrzygnięcia ... [...]
2/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość