Prawo schengen – bezgraniczna swoboda? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Prawo schengen – bezgraniczna swoboda?

W momencie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, granica wschodnia naszego kraju stanie się granicą zewnętrzną, albo jak niektórzy określają „frontową” całej Wspólnoty Europejskiej. Polska będzie musiała przyjąć przepisy prawa wspólnotowego w obszarze określonym przez układ z Schengen. Układ, który zniósł kontrole graniczne i wprowadził swobodny przepływ osób i towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Czy to oznacza dla obywateli Polski całkowitą swobodę przemieszczania i przekraczania granicy w każdym jej punkcie zaraz po wejściu do UE? Ostatnia wypowiedź Otto Schily niemieckiego ministra spraw wewnętrznych jakoby zaprzecza temu oczywistemu wnioskowi. Bowiem na spotkaniu deputowanych SPD 16 stycznia br. niemiecki minister powiedział , że kontrole na granicy Niemiec z Polską i Czechami nie znikną automatycznie po przyjęciu obu krajów do UE. Otto Schily mówił o okresie 10 lat. [...]
2/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość