Znajdź artykuł

Prawo do złożenia deklaracji podatkowej

Wymiar głównych podatków funkcjonujących w polskim prawie podatkowym oparto na technice samoobliczania dla tych danin, w których zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa. Zasada ta odnosi się w pełni do podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym . Technika samoobliczenia podatkowego, polega na przeniesieniu obowiązku ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego na podatników bądź płatników określonego podatku. To oni są obowiązani obliczyć wysokość obciążenia podatkowego, wykazać go w sformalizowanej deklaracji oraz wpłacić podatek na konto właściwego organu podatkowego. 4 strony - 12675 znaki [...]
3/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość