Prawo celne. Recenzja książki – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Prawo celne. Recenzja książki

Polski Czytelnik dostał możliwość poznania najnowszego dzieła, znanego wśród profesjonalistów i studentów, autora książek, podręczników i opracowań poświęconych prawu celnemu, finansowemu i podatkowemu, profesora Uniwersytetu Gdańskiego Andrzeja Drwiłły, zatytułowanego "Prawo celne". Od ostatniego wydania fundamentalnej pracy tego Autora "Procedury celne w świetle przepisów kodeksu celnego" (Sopot, wyd. LEX 1999r.) minęło zaledwie dwa lata. Jest ona już jednak niedostępna na rynku księgarskim. Cały nakład podstawowy i wznowienia zostały wyczerpane. Świadczy to o ogromnym zapotrzebowaniu nie tylko na taką problematykę na polskim rynku , ale i o randze poprzedniego opracowania. Dobrze się więc stało, ze Autor nie dał Czytelnikom zbyt długo czekać na nowe swoje dzieło. Jest ono, w pewnym sensie, kontynuacją pracy poprzedniej. Nie mniej jednak jest od niej bogatsze zarówno w treść merytoryczną jak i o aktualność przepisów (łącznie z aneksem zawierającym nowelizację Kodeksu celnego jaka w swej zasadniczej części weszła w życie 19 marca b.r.). [...]

Kup aby przeczytać całość