Prawo celne w Republice Słowackiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Prawo celne w Republice Słowackiej

Pod pojęciem “cło” rozumiemy środki ochronne w postaci obowiązkowych płatności pieniężnych, pobieranych przez państwo za pośrednictwem swoich wyspecjalizowanych organów - organów celnych, na podstawie przepisów o czynnościach celnych związanych z przekraczaniem granicy celnej przez osoby fizyczne i prawne.                Cło jest jednym z głównych instrumentów ochronnych polityki handlowej. Chroni produkcję krajową przed zagraniczną konkurencją, tworzy przestrzeń dla dalszego rozwoju gospodarczego oraz przyczynia się do zrównoważenia bilansu płatniczego. Jednocześnie stanowi znaczące źródło dochodów budżetowych. [...]
3/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość