Prawo celne i praktyka celna w świetle orzeczeń sądowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Prawo celne i praktyka celna w świetle orzeczeń sądowych

Stosunkowo niedawno polski rynek księgarski wzbogacił się o bardzo cenną pozycję. Jest nią praca "Prawo celne w orzecznictwie NSA" przygotowana przez nieżyjącego już sędziego NSA Wiesława Abramowicza przy udziale Jerzego Chromickiego, także sędziego NSA. Wydało ją w 1996 r., zasłużone już na księgarskim rynku prawniczym Wydawnictwo C.H.BECK Sp. z o.o. z Warszawy. To właśnie ono jest wydawcą wielce popularnych zbiorów orzecznictwa sądowego wielu praw szczegółowych (karnego, drogowego, etc.) oraz zbiorów praw (pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnego i innych). Tym razem otrzymaliśmy zbiór 92 Orzeczeń NSA w sprawach celnych od 1981 do 1994 roku. [...]
12/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość