Prawo celne czy prawo celnika – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Prawo celne czy prawo celnika

Szanowny Panie Redaktorze Z zaciekawieniem przeczytałem list czytelnika zamieszczony w numerze Monitora Prawa Celnego zatytułowany „Prawo celne czy prawo celnika”. Jednak nie tylko opisane tam zdarzenia wydają się potwierdzać tytułowe założenie, że „prawo celnika” ma pierwszeństwo nad prawem celnym. Poniżej przedstawiam kilka wyjątków z protokołów pokontrolnych sporządzonych po przeprowadzeniu kontroli w biurach usługowych Agencji Celnej. Kontrolę przeprowadzała wyspecjalizowana komórka organizacyjna Organu Celnego z upoważnienia tegoż Organu, czyli z upoważnienia Dyrektora Urzędu Celnego. A oto nie dosłowne i nie autoryzowane cytaty z zaleceń pokontrolnych: [...]
2/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość