Prawne unormowaniametod unikania podwójnego opodatkowania – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Prawne unormowaniametod unikania podwójnego opodatkowania

Ekspansja gospodarcza, zróżnicowany rozwój handlu i usług, globalizacja przestrzeni życiowej oraz zacieranie granic między państwami stwarzają nowe sytuacje prawno – fiskalne. Upowszechniło się ostatnio zjawisko osiągania dochodów przez obywatela jednego państwa w innym kraju albo też w kilku państwach. Podatnik musi dlatego zdawać sobie sprawę z tego, że jego status prawno – podatkowy określają przepisy prawa jego państwa, ale również postanowienia umów dwustronnych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.[...]
9/2010 str.

Kup aby przeczytać całość