Znajdź artykuł

Prawne i ekonomiczne znaczenie audytu sprawozdań finansowych

Najogólniej przedstawiając przedmiot niniejszych rozważań trzeba podać, że chodzi o określenie istoty oraz podstawy prawnej w celu ujawnienia znaczenia audytu sprawozdań finansowych. Ma to ogromne znaczenie nie tylko porządkujące, ale głównie praktyczne. Zadaniem audytu sprawozdań finansowych jest przede wszystkim zabezpieczenie wiarygodności danych finansowych prezentowanych przez uczestników zdarzeń gospodarczych w celu skutecznego ograniczenia ryzyka gospodarczego i dla wiarygodności przedsięwzięć inwestycyjnych. Audyt taki zresztą posiada bezpośredni wpływ na prawidłową alokację wolnych zasobów kapitałowych. [...]
2/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość