Znajdź artykuł

Prawne aspekty udziału funkcjonariuszy celnych w życiu publicznym

Celem opracowania jest dokonanie analizy w zakresie prawnych możliwości udziału funkcjonariuszy celnych w życiu publicznym, z uwzględnieniem takich aspektów problematyki jak m.in. wolność wyrażania poglądów, realizacja biernego prawa wyborczego w wyborach do samorządu terytorialnego oraz Sejmu i Senatu RP, członkostwo w partiach politycznych, związkach zawodowych, stowarzyszeniach. Problematyka ta wydaje się dość istotna zważywszy na pojawiające się co kilka lat, zwłaszcza w okresie przedwyborczym wątpliwości co do legalności określonych form aktywności pozazawodowej celników. [...]
10/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość