„Prawa w książce” – „prawa w działaniu”. Zasady postępowania z towarami objętymi wspólną polityka rolną. (część druga) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

„Prawa w książce” – „prawa w działaniu”. Zasady postępowania z towarami objętymi wspólną polityka rolną. (część druga)

... Niniejszy artykuł ma pomóc w zdobyciu wiedzy ogólnej. Przedstawiane tu informacje są opisem spraw podstawowych, których znajomość wymaga pogłębienia poprzez sięganie do bardziej rozbudowanej literatury, którą wskazuję w przypisach. ...[...]
4/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość