Znajdź artykuł

Prawa i obowiązki wynikające z karnetu TIR

Przewoźnik, który nie dostarczył towaru do odprawy ostatecznej może być uznany podmiot dokonujący obrotu z granicą zobowiązany do zapłaty cła, orzekł Sąd Najwyższy. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję prezesa Głównego Urzędu Ceł wydaną po ponownym rozpatrzeniu odwołania firmy przewozowej od decyzji dyrektora urzędu celnego, który wymierzył jej cło nie przyznając prawa do skorzystania ze zwolnienia na mocy konwencji TIR [...]
11/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość