Prawa i obowiązki przekraczających granicę – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Prawa i obowiązki przekraczających granicę

Wadliwa redakcja ustawy Prawo celne - obowiązującej od 1990 r. - powoduje częste nieporozumienia między funkcjonariuszami celnymi a podmiotami, których ta ustawa dotyczy, tak na samej granicy, jak i w czasie dokonywania odpraw celnych w punktach wewnętrznych. Prawo celne przyjęło powszechnie obowiązującą zasadę, według której nie można zasłaniać się nieznajomością prawa, a jednocześnie poszczególne zakazy i nakazy zamieszczone zostały w różnych częściach ustawy powodując, że adresat normy prawnej nie zawsze jest w stanie odszukać przepisu skierowanego do niego, a tym samym może niewłaściwie odczytać zawarte w ustawie swoje prawa i obowiązki. Wyrazić należy tylko nadzieję, że w nowym Kodeksie celnym będącym już na etapie prac sejmowych, nastąpi wyraźne oddzielenie przepisów prawa materialnego od przepisów prawa proceduralnego.[...]
6/1996 str. 176-06-1996

Kup aby przeczytać całość