Znajdź artykuł

Pranie pieniędzy – aspekty międzynarodowe – Financial Action Task Force

5 stron – 18 400 znaki W kolejnym artykule tego cyklu, dotyczącego skomplikowanej tematyki, jaką niewątpliwie jest pranie pieniędzy, chciałbym przedstawić Państwu najważniejszą organizację międzynarodową zajmującą się złożoną problematyką prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jest to Financial Action Task Force (FATF), czyli mówiąc w skrócie - Specjalna Grupa Zadaniowa do spraw Finansowych, w tym wypadku do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. [...]
1/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość