Praktyczne stosowanie procedury uproszczonej w ocenie osób upoważnionych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Praktyczne stosowanie procedury uproszczonej w ocenie osób upoważnionych

Procedura uproszczona została wprowadzona w życie 1 stycznia 1998r, tak więc mamy już za sobą prawie 1,5 roku praktycznego jej stosowania. Do chwili obecnej ponad 500 firm uzyskało pozwolenie na upraszczanie czynności zgłoszenia celnego. Przypomnijmy, procedura uproszczona może być realizowana poprzez zgłoszenie celne uproszczone, złożenie dokumentów handlowych lub urzędowych z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną lub wpisanie towarów do rejestrów prowadzonych przez osobę korzystającą z procedury celnej. Zdecydowanie najczęściej składane są wnioski o stosowanie trzeciej formy uproszczeń poprzez wpis do rejestru. Jednakże jest kilka przypadków wydania pozwoleń dla formy pierwszej, realizowanej poprzez zgłoszenie celne uproszczone oraz formy drugiej realizowanej poprzez złożenie wniosku wraz z fakturą. Wydanie pozwolenia nie jest jednoznaczne z rozpoczęciem stosowania procedury uproszczonej. Okazuje się bowiem, że nie wszystkie firmy, które otrzymały pozwolenie wykorzystują je – niektóre w ogóle nie rozpoczęły stosowania procedury uproszczonej, inne natomiast rozpoczęły lecz ze względu na różne trudności po pewnym czasie wróciły do tradycyjnych metod zgłaszania towarów.[...]
8/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość