Praktyczne stosowanie procedury uproszczonej w ocenie osób upoważnionych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Praktyczne stosowanie procedury uproszczonej w ocenie osób upoważnionych

Procedura uproszczona funkcjonuje od 1 stycznia 1998r. ma już zatem za sobą ponad 3,5 roku praktycznego stosowania. Poddawana jest ona stałym przemianom a wzrost zainteresowania jej stosowaniem jest jak najbardziej widoczny. I tak, w ciągu ponad 3,5 roku wydanych zostało około 3.000 pozwoleń na upraszczanie czynności przy obejmowaniu towarów procedurą celną. Pozwolenia wydane w okresie od 01.01.1998 do 30.09.2001 roku (w latach). [...]
11/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość