Praktyczne informacje na temat przywozu do Polski niektórych towarów od 1 maja 2004 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Praktyczne informacje na temat przywozu do Polski niektórych towarów od 1 maja 2004

Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, zostanie objęta unią celną, co oznacza, iż z dniem 1 maja 2004 r. nastąpi zniesienie celnej granicy lądowej między Polską, a naszymi sąsiadami w poszerzonej Unii: Niemcami, Czechami, Słowacją oraz Litwą. Z dniem 1 maja 2004 r. zniesione więc zostaną cła w obrocie towarowym, pomiędzy Polską a krajami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej – a więc żadne towary przywożone do Polski z krajów członkowskich Unii Europejskiej nie będą obciążone należnościami celnymi przywozowymi. [...]
5/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość