Znajdź artykuł

Prace nad Zmodernizowanym Kodeksem Celnym

W czasie, gdy Polska będzie przewodniczyć Unii w obszarze ceł kontynuowane będą prace związane z wdrożeniem Zmodernizowanego Kodeksu Celnego zwanego dalej ZKC. Jest to jeden z wielu tematów, które wciągu najbliższego półrocza będą omawiane w Unii. Ma on jednak istotne znaczenie, ponieważ dotyczy z założenia podstawowej zmiany przepi¬sów prawa celnego, określanej jako reforma prawa celnego. Ostatnie tak zasadnicze zmiany miały miejsce prawie 10 lat temu, w 1992 i 1993 roku, kiedy przyjmowano obecnie obowiązujący Wspólnotowy Kodeks Celny wraz z przepisami wykonawczymi. [...]
8/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość