Próbki towaru są wolne od cła – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Próbki towaru są wolne od cła

Importer sprowadzajacy do Polski próbki towarów powinien je specjalnie oznaczyć. Musi także powiadomić organ celny, iż nie mają one wartości handlowej. Jednak organ celny ma tu jakieś obowiazki. Powinien bowiem wskazać importerowi czynności, których dokonanie umożliwiłoby skorzystanie ze zwolnienia od cła, orzekł Sąd Najwyższy. [...]
4/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość