Znajdź artykuł

Próbki były niewłaściwie pobrane

Dyrektor Urzędu Celnego w Warszawie importowany sok pomidorowy z miąższem zakwalifikował do kodu 2002 90 19 0 ze stawką celna w wysokości 60% oraz określił kwotę wynikającą z długu celnego. W uzasadnieniu decyzji podano, iż z przeprowadzonych przez Centralne Laboratorium Celne badań wynika, iż ekspertyzie poddane zostały przetarte, lekko zagęszczone pomidory, bez pestek i skóry. Wskazano, że próbka produktu w ocenie organoleptycznej posiada cechy charakterystyczne dla naturalnego przecieru pomidorowego lekko zagęszczonego, o zawartości suchej masy 7,86%. [...]
9/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość