Próba spojrzenia na zagadnienie „procesów uszlachetniania” poprzez dotychczasowe orzecznictwo naczelnego sądu administracyjnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Próba spojrzenia na zagadnienie „procesów uszlachetniania” poprzez dotychczasowe orzecznictwo naczelnego sądu administracyjnego

Pojęcie „procesy uszlachetniania” jakim posługuje się ustawa Kodeks celny jest jednym z zagadnień budzących wątpliwości osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego. Wyrażają się one w licznie zgłaszanych w tym zakresie pytaniach kierowanych nie tylko do organów celnych ale także resortów odpowiedzialnych za politykę gospodarczą kraju. Sygnalizowane przez podmioty gospodarcze wątpliwości dotyczą kwalifikowania podejmowanych przez nie czynności do poszczególnych procesów uszlachetniania wymienionych w Kodeksie celnym. 8 stron - 30147 znaków[...]
5/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość