Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej

Obowiązujący od 1 stycznia 1998 r. Kodeks celny wprowadził - na wzór regulacji zawartych w Kodeksie Celnym Wspólnot Europejskich - procedurę uproszczoną, instytucję do tej pory nie znaną w polskim prawie celnym. Zarówno podmioty gospodarcze jak i organy celne wiążą z nią duże nadzieje. Pierwsi liczą na oszczędność czasu oraz zmniejszenie kosztów związanych z dojazdami do urzędów celnych, oczekiwaniem na przyjęcie zgłoszenia celnego, opłatami manipulacyjnymi czy też na częściowe uniezależnienie się od godzin pracy funkcjonariuszy celnych. Organy celne maja nadzieję, że procedura ta przynajmniej częściowo zmniejszy kolejki oczekujących na dokonanie zgłoszenia celnego. Czy procedura uproszczona spełni pokładane w niej nadzieje, pokażę praktyka. Na razie o tym kto może ją stosować.[...]
4/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość