Znajdź artykuł

Pozwolenie jako narzędzie administrowania obrotem towarami z zagranicą w Unii Europejskiej

... Stosowanie środków regulacji rynków artykułów rolnych podlega w Unii Europejskiej dwóm normom: ogólnym zasadom importu i eksportu oraz specjalnemu mechanizmowi ochronnemu opartemu na Porozumieniu w sprawie rolnictwa WTO,2 który pozwala na wprowadzenie dodatkowej opłaty celnej w przypadku spadku cen importowanego towaru poniżej ustalonej ceny wejścia lub przekroczenia określonego progu ilościowego. Powyższe zasady obowiązują Unię Europejską wobec importu z krajów należących do WTO. Unia zastrzegła sobie jednak swobodę w wyborze środków ochronnych stosowanych wobec przywozu produktów rolnych z pozostałych krajów. Ponieważ praca ta koncentruje się na instrumentach taryfowych, a środki ochronne do takich nie należą, nie będą one dyskutowane. ... [...]
12/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość