Pozwolenia przywozu i wywozu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Pozwolenia przywozu i wywozu

- Zasady ogólne - Wzory druków stosowanych przy ubieganiu się o pozwolenie - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku - Organy wydające pozwolenia - Opłaty Uwagi ogólne 1. Opisane poniżej zasady dotyczące postępowania nie dotyczą towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Podstawa Prawna Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250). 2. Uzyskanie pozwolenia na przywóz towaru z zagranicy lub na wywóz towaru za granicę jest konieczne jeśli:... 7 stron - 20155 znaki [...]
6/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość