Powstanie długu celnego wskutek usunięcia towaru spod dozoru celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Powstanie długu celnego wskutek usunięcia towaru spod dozoru celnego

7 stron – 27 821 znaki 1. Wprowadzenie Problematyka powstawania długu celnego wskutek usunięcia towaru spod dozoru celnego doczekała się już względnie bogatego orzecznictwa ETS. Także sądy polskie przed akcesją Polski do WE wielokrotnie zajmowały się wykładnią analogicznego przepisu art. 211 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny . Mimo tego przepisy nadal budzą wątpliwości. Niniejsze opracowanie ma na celu analizę art. 203 Wspólnotowego Kodeksu Celnego na tle orzecznictwa sądów polskich oraz ETS. Przepis art. 203 WKC zbudowany jest podobnie jak pozostałe przepisy dotyczące powstania długu celnego. Jego ust. 1 określa okoliczności, które powodują powstanie długu celnego. Będą one określane jako fakty generujące powstanie długu celnego. Ustęp 2 reguluje moment powstania długu celnego, zaś ust. 3 - osoby będące dłużnikami powstającego długu celnego. [...]
11/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość