Powstała Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Powstała Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji

W dniu 7 maja br. odbyło się w Szczyrku zebranie założycielskie Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji (PICLiS). Była to realizacja uchwały z IX Walnego Zgromadzenia Członków Ogólnopolskiego Zrzeszenia Agencji Celnych, którzy to w oparciu o bazę swoich członków taki samorząd gospodarczy postanowili powołać. Siedzibą izby jest Warszawa. Pod wnioskiem założycielskim podpisy złożyły 104 podmioty gospodarcze. Dzięki temu został spełniony wymóg formalny - co najmniej 100 podpisów członków-założycieli - pozwalający na wpisane izby do Krajowego Rejestru Sądowego. Izba zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług spedycyjnych, agencji celnych i logistyki oraz obsługujących bądź biorących udział w obrocie towarowym z zagranicą. Zgodnie ze swym statutem, nowoutworzona izba „jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy zrzeszonych w niej członków, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej”.[...]
6/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość