Znajdź artykuł

Powinien wezwać stronę do uzupełnienia wniosku

1. Brak wezwania strony do uzupełnienia wniosku we właściwym zakresie w terminie 7 dni, powoduje uznanie, iż jest to podstawa stwierdzająca istnienie braku podstaw do merytorycznego rozstrzygnięcia w takim zakresie, w jakim uczynił to organ celny I instancji. 2. Szczególne okoliczności sprawy winny obligować organ celny do szczególnie precyzyjnego udzielania informacji i wskazań stronie, co do dalszego postępowania . [...]
3/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość